Funktions T-shirt till alla föranmälda!
Sidan uppdaterad 2017-05-11
Här ser ni den fina funktions T-shirt, med Strömstadmilenmotiv, som alla får, som är
anmälda före ordinarie anmälningstids utgång, den 3 juli.

För efteranmälda ingår inte T-shirten i anmälningsavgiften. De som vill, har då möjlighet
att, så långt lagret räcker, köpa T-shirten i vårt försäljningstält för 75 kr.

UPPLYSNINGAR:
FöreningsNavet, tel +46 (0) 526 60624 (Dagtid)
Kent Hansson, tel +46 (0) 703 427591 eller +46 (0) 526 14347 (Kvällstid)